0988.937.913
  • Your shopping cart is empty!

SEAGULL SCIENTIFIC

Available Options

BarTender Professional BarTender Professional
$0.00
BarTender Professional: Application license + 02 printerBTP-2 : BarTender Professional Edition cung cấp tính năng in ấn tem nhãn năng động với các biểu mẫu nhập dữ liệu, Mẫu thông minh™, kết nối cơ sở dữ liệu, mã hóa và in theo yêu cầu, mọi nơi, mọi thiết bị. BarTender Professional Edition dành cho các tổ chức thuộc mọi quy mô cần chuẩn hóa hoạt động in nhãn của họ.Các công cụ thiết kế mạnh m..