0988.937.913
  • Your shopping cart is empty!

Tổng kho mã vạch Việt Nam

DATALOGIC

Available Options

Datalogic QW2520 Datalogic QW2520
$0.00
Dòng máy đọc mã vạch 2D Datalogic QW2520 kế thừa và phát triển từ dòng ư điểm của dòng DatalogicQW2420. Với xu hướng thị trường đối với mã vạch QR code đã lan rộng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt ở các nhà bán lẻ, nơi các hoạt động thanh toán tại POS với nhu cầu quét mã vạch và mã qrcode ngày càng tăng đồng thời việc đọc mã vạch trên màn hình điện thoại di động là không thể thiếu. Với độ giả..